تماس با ما

 

           
  دانشکده داروسازی
آدرس: مشهد مقدس ، بلوار وکیل آباد ، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی  ، طبقه همکف ،گروه داروسازی بالینی
 
medical School     تلفن : 38015592  051
 
    نمابر: 38823251  051
 
    کدپستی :  
    سامانه پیام کوتاه :  
    پست الکترونیک :
 


Imam Reza Hospital بیمارستان امام رضا(ع)
آدرس: مشهد مقدس، میدان دکتر علی شریعتی، ابتدای خیابان دانشگاه،بخش داخلی ،زیر زمین ،گروه دارو سازی بالینی
 
   

تلفن :

 
   

نمابر:

 
   

کدپستی :

 
    سامانه پیام کوتاه :  
    پست الکترونیک :  

 
  مسئول سایت

آدرس: مشهد مقدس ، بلوار وکیل آباد ، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی  ، طبقه همکف ،گروه داروسازی بالینی

 
   

تلفن :31801588  051

 
   

نمابر:

 
    پست الکترونیک : elyasis[at]mums.ac.ir