مدیر گروه

 

  نام و نام خانوادگي :  دکتر امیرهوشنگ محمد پور      
  تحصيلات :  استاد داروسازی بالینی      
  تلفن : 31801592 051
     
  پست الكترونيك :  Mohamadpoorah[at] mums.ac.ir      
  رزمه فعالیتهای علمی  cv