امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

داروسازی بالینی یکی از رشته های تخصصی داروسازی است که در زمینه کاربرد علوم دارویی و دارودرمانی در بالین بیماران فعالیت دارد. مهمترین رسالت این رشته ارتقاء تجویز و مصرف صحیح و منطقی داروها و کمک به بهبود نتایج و پیامد های درمانی در بیماران می باشد. همچنین متخصصین این رشته مدیریت و یا اجرای طرح های پژوهشی و بالینی مرتبط با دارودرمانی را بر عهده دارند. متخصصین این رشته با مرور تاریخچه قبلی و فعلی دارودرمانی بیماران، ارزیابی و پایش درمان و نیز مشکلات احتمالی مرتبط با دارودرمانی به استفاده ایمن تر و مؤثر تر داروها کمک می کنند.
بطور خلاصه خدماتی که قادر هستند داروسازان بالینی به تیم درمانی ارائه دهند شامل موارد زیر است:
1. تنظیم دوز داروها در بیماران دارای شرایط خاص(وجود نارسایی کلیوی و کبدی، obesity، و بیماران critically ill)
2. انجام پايش فارماكوكينيكي داروها (Therapeutic Drug Monitoring)برای داروهایی که انجام TDM برای آنها ضرورت دارد و تنظیم دوز داروها بر اساس غلظت پلاسمايي در زمان مناسب و معادلات فارماكوكينتيكي.

3. نظارت بر تجویز و مصرف منطقی دارو از طریق انجام drug use evaluation (DUE) خصوصا در مورد آنتی­بیوتیک­ها، و داروهای پرمصرف یا گران قیمت
4. بررسی تداخلات احتمالی موجود بین داروهای بیمار، خصوصا بیمارانی که دچار درگیری چند سیستمی هستند یا برای مدت زمان طولانی در بیمارستان خصوصا در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و ممکن است توسط چند تیم مختلف پزشکی از گروههای مختلف ویزیت شده و داروهای متعدد دریافت کنند و کمک به کاهش و مدیریت این تداخلات.
5. تشخیص، ثبت و گزارش­دهی عوارض احتمالی داروها، تشخیص داروهای متهم، و پیشنهاد راهکار جهت کاهش این عوارض
6. کمک به تهیه و نگهداری فرمولاسیون های دارویی به تیم پرستاری، خصوصا داروها و محلولهای تزریقی که شرایط تهیه و نگهداری خاص دارند. (در صورت فراهم کردن clean room)
7. تهیه ی فرمولاسیون مناسب به صورت فردی برای هر بیمار با توجه به شرایط بالینی ایشان و سایر داروهای دریافتی، جهت تغذیه وریدی(TPN) و روده ای (در صورت فراهم کردن clean room)
8. بررسی کلیه ی داروهای بیمار که توسط پزشکان مختلف تجویز شده اند از جهت همپوشانی های احتمالی و پیشنهاد حذف داروهای غیرضروری بیمار
9. بررسی مدت زمان دریافت داروها بویژه آنتی بیوتیک ها از جهت عدم دریافت دوره ی طولانی تر از نیاز داروها