امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

نام و نام خانوادگي : دکتر سپیده الیاسی
     
  تحصيلات : داروسازی بالینی PH.D
     
  سمت و رتبه : استادیار      
  تلفن: 31801588      
  پست الكترونيك : elyasis[at]mums.ac.ir      
    رزومه فعالیتهای تحقیقاتی (cv)      
       فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی)