امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

تاریخچه

رشته داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) در ایران از سال 1370 در کشور ما پا به عرصه وجود نهاد و از سال 1374 در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرش دستیار تخصصی داروسازی بالینی شروع شد.
گروه داروسازی بالینی در دانشکده داروسازی مشهد از سال 1388 با تفکیک از گروه فارماکودینامی و سم­شناسی و تعداد 4 عضو هیات علمی فعالیت خود را آغاز کرد .درحال حاضر با 3 عضو هیات علمی و با حضور جناب آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به عنوان مدیر گروه، در دانشکده داروسازی و همچنین حضور در دو بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) فعالیت خود را به طور توانمند ادامه می دهد.

حوزه های مختلف فعالیت این گروه شامل بخشهای قلب و عروق، مراقبتهای ویژه و داخلی بیمارستان امام رضا (ع)، مرکز نظارت بر مصرف منطقی داروی بیمارستان­های امام رضا(ع) و قائم (عج)، بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا، و مرکز DPIC معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد می­باشد.

گسترش کیفیت آموزشی در دو سطح عمومی و تخصصی با فراهم کردن امکان پذیرش دستیار تخصصی در رشته­ی داروسازی بالینی در دانشکده داروسازی مشهد و توسعه و بهينه سازي فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و خدمت بهتر و بیشتربه بیماران از اهداف گروه داروسازی بالینی می باشد. امید است که درخت پرباراين گروه هرروز پربارتر وتوان مند تر شود.